Chibaki Team | چی باکی

درباره ما

هر گامی در اعتلای اقتصاد برداشته شود، رفاه اجتماعی را به همراه خواهد داشت. جامعه سالم در سایه اشتغال، دوام می یابد. این گام را هر چند کوچک، ما برداشتیم. فرزندان این سرزمین که خود برتافته از جمع شما و از برگزیدگان دانشگاه‌های معتبر این مرز و بومند، در قالب گروهی متخصص، برآنند که دستان خود را به دستان شما گره زده انبوهی از نیازها را با درایت و تخصص ویژه به همیاری یکدیگر سامان بخشند. شبکه متخصص دست می‌دهد، دست می‌گیرد و به دستان دیگر می‌سپارد. نگاه متخصص، نگاهبان کمال در فرآیند برآورده شدن نیازمندی‌های جامعه در تمامی زمینه‌های شغلی می‌باشد. متخصص، برآیند رشد و کمال جامعه و تخصص، خدمت بهینه شده آن است. به ما بپیوندید، پیوند با شما دوام ما و شما را تضمین می‌کند.

چی باکی چگونه کار می کند

ثبت رایگان درخواست
در ابتدا مشخص کنید به چه متخصصی نیاز دارید و به سوالات ما پاسخ دهید
بررسی و مقایسه
در عرض چند ساعت چندین پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت می کنید
انتخاب
پس از بررسی قیمت, پروفایل, درصد اطمینان و ... , فرد مناسب را انتخاب کنید
چرا چی باکی؟

ثبت رایگان درخواست

انتخاب متخصص مناسب با شرایط شما

قیمت دهی بر اساس خواسته دقیق شما

بدون گرفتن کمیسیون

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی متخصصین

امکان مذاکره و ارتباط مستقیم با متخصصین

Chibaki app - اپلیکیشن چی باکی