خدمات منزل

خدمات منزل

خدمات کامپیوتری

خدمات کامپیوتری

زبان‌های خارجه

زبان‌های خارجه

ورزش و سلامت

ورزش و سلامت

کسب و کار

کسب و کار

خدمات هنری

خدمات هنری

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

سایر

سایر

چی باکی چگونه کار می کند

ثبت رایگان درخواست
در ابتدا مشخص کنید به چه متخصصی نیاز دارید و به سوالات ما پاسخ دهید
بررسی و مقایسه
در عرض چند ساعت چندین پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت می کنید
انتخاب
پس از بررسی قیمت, پروفایل, درصد اطمینان و ... , فرد مناسب را انتخاب کنید
چرا چی باکی؟

ثبت رایگان درخواست

انتخاب متخصص مناسب با شرایط شما

قیمت دهی بر اساس خواسته دقیق شما

بدون گرفتن کمیسیون

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی متخصصین

امکان مذاکره و ارتباط مستقیم با متخصصین

Chibaki app - اپلیکیشن چی باکی